Linkbuilding: Backlinks, Citation Flow, Domain Authority en meer [2023]

Afgelopen jaar is er weer een hoop gebeurt binnen het Linkbuilding landschap. Traditiegetrouw geven wij jou vast alle benodigde tips, tricks, voorbeelden en strategieën, zodat jij helemaal Linkbuilding proof bent voor 2023.

In deze blog duiken we de diepte in met onderwerpen als: Backlinks, Domain Authority, Page Authority, Citation Flow, Trust Flow en nog veel meer. Daarnaast delen we een aantal handige linkbuilding strategieën voor 2023.

1. Wat is Linkbuilding ook alweer?

Laten we beginnen door even kort stil te staan bij wat linkbuilding ook alweer precies is. Onze definitie van linkbuilding is als volgt:

Zulke externe linkjes noemen we binnen de online marketing ook wel BacklinksLinkbuilding is dus letterlijk het bouwen van linkjes op externe webpagina’s. De vraag die nu logischerwijs ontstaat: Wat hebben we aan deze backlinks?

Wat is linkbuilding Backlinks, domeinautoriteit SEO vrienden

2. Wat hebben we aan backlinks?

Het antwoord is vrij simpel, maar heeft een stukje achtergrond informatie nodig: Google heeft voor een hele lange periode bepaald welke zoekresultaten wel of niet hoog komen in de zoekresultatenpagina’s (SERP’s), dankzij hun oude algoritme genaamd PageRank. PageRank keek altijd naar één ding: Backlinks en de weging van deze. Hierbij waren twee zaken belangrijk: Een pagina met veel backlinks had een hoge autoriteit en de weging van backlinks van zo’n pagina (met hoge autoriteit) wogen ook nog eens zwaarder.

2.1 Linkbuilding binnen de drie pijlers van SEO

Vandaag de dag zijn er ontelbaar veel factoren die stuk voor stuk meespelen in het bepalen van de ranking van een pagina. Al deze factoren zijn onder te verdelen in de drie pijlers van SEO: Techniek, Content en Autoriteit. In het kort:

  • Binnen de pijler van techniek wordt gekeken naar de mate waarin de technische achtergrond van een website voldoende is om gebruikersgemak te garanderen.
  • Binnen de pijler van Content wordt gekeken naar de mate waarin de content op de website voorziet in het vervullen van zoekopdrachten en in hoeverre deze content van kwaliteit is.
  • Binnen de pijler van Autoriteit wordt gekeken naar de mate waarin een website expertise heeft binnen een vakgebied en hoe betrouwbaar deze is als informatiebron.

Vandaag de dag wordt de autoriteit van een webpagina voor het grootste gedeelte bepaald door te kijken naar het aantal externe backlinks en de kwaliteit van deze backlinks. SEO Autoriteit lijkt dus erg op het oude PageRank, maar werkt toch anders.

3. Hoe werkt SEO autoriteit precies?

De backlinks dienen bij het bepalen van de website autoriteit als een soort sociale bewijskracht. Stel je eens voor dat je een wetenschapper bent en onlangs een nieuwe bevinding hebt gepubliceerd binnen jouw vakgebied. Als veel andere wetenschappers jouw publicatie citeren in hun eigen gepubliceerde werk, dan zal jij al snel gezien worden als expert, correct?

3.1 De kwantiteit van backlinks

Dit is exact hoe Google bepaald of jij expert bent binnen jouw vakgebied. Een backlink op een externe website werkt dan hetzelfde als een citatie in een externe publicatie. De hoeveelheid backlinks bepaald dus in zekere mate de autoriteit van een webpagina. De hoeveelheid backlinks alleen is echter niet voldoende om de volledige autoriteit vast te stellen.

De kwaliteit van deze backlinks is namelijk nog belangrijker dan de hoeveelheid.

3.2 De kwaliteit van backlinks

De kwaliteit van een backlink is de mate waarin de externe pagina relevant is aan het onderwerp van de interne pagina én de autoriteit die deze pagina zelf heeft. We gaan even terug naar het voorbeeld van de wetenschapper:

De wetenschapper blijkt expert te zijn in de anatomie en zijn publicatie gaat over een nieuwe bevinding rondom de werking van de hartkleppen. Als veel gediplomeerde cardiologen zijn publicatie citeren dan is de kwaliteit van deze citaties hoog. De publicatie wordt namelijk geciteerd door mensen die relevant zijn aan het onderwerp én er zelf ook expert in zijn.

  • Stel nou dat veel gediplomeerde astronomen het werk citeren. Deze mensen hebben zelf een hoge autoriteit binnen hun vakgebied, maar de relevantie mist. De citaties zijn dan niet kwalitatief genoeg.
  • Stel dat veel fans van een ziekenhuisserie het werk citeren, dan is de relevantie enigszins aanwezig, maar de autoriteit van deze personen binnen het vakgebied ontbreekt. Ook deze citaties zijn dan niet kwalitatief genoeg.

Dit is waar de kwaliteit van backlinks dus haar toetreden maakt. Google wilt naast een hoog aantal backlinks ook zien dat deze backlinks relevant zijn aan het onderwerp én afkomstig zijn van bronnen die zelf een hoge autoriteit hebben.

De combinatie van de kwantiteit en de kwaliteit van backlinks vormen samen het zogenoemde backlinkprofiel. Dit profiel bepaald voor het grootste gedeelte de autoriteit van de specifieke webpagina.

4. Citation Flow, Trust Flow en de TF-CF Ratio

Een ander woord wat men binnen de online marketing gebruikt voor de kwantiteit van de backlinks is de Citation Flow (CF). Een ander woord wat men binnen de online marketing gebruikt voor de kwaliteit van de backlinks is de Trust Flow (TF).

Binnen veel SEO-Tools als Moz, SemRush, SE Ranking en/ of Ahrefs wordt een score gegeven van 0/100 aan de Citation Flow en Trust Flow van webpagina’s en websites. 0 betekend een lage score en 100 betekend een hoge score.

Een belangrijke Key Performance Indicator (KPI) binnen het bouwen van een goed backlinkprofiel is de TF – CF ratio. Deze ratio geeft de verhouding tussen het aantal backlinks en de kwaliteit van deze aan. Een ideale TF – CF ratio is tussen de 1 en 2. Dit betekend namelijk dat de CF score niet hoger dan dubbel de TF score is.

Stel dat een website een CF van 60 heeft, maar een TF van 10. dan is de CF – TF ratio 6. De website wordt dus erg vaak gelinkt, maar de kwaliteit van deze links is niet hoog. Deze site wordt door Google gezien als een spamsite, ondanks de hoge CF score.

Wat nu belangrijk te onderscheiden is, is het feit dat SEO autoriteit opgebouwd kan worden voor een gehele website als voor specifieke webpagina’s. Hoe zit dat precies?

5. Domain Authority en Page Authority

De autoriteit van een gehele website noemen we binnen de online marketing Domain Authority (DA). De autoriteit van een specifieke webpagina noemen we Page Authority (PA).

5.1 Wat zijn domain authority en page authority?

De Page Authority wordt opgebouwd uit het aantal en de kwaliteit van backlinks welke verwijzen naar een specifieke pagina. Hoe hoger de Page Authority is, hoe hoger deze in de zoekmachines gerankt wordt.

De Domain Authority wordt opgebouwd uit het totaal aantal en de kwaliteit van backlinks voor het gehele domein. Ook de hoogte van de domain authority heeft invloed  op de rankings van unieke pagina’s.

De DA en PA worden net als de citation en trust flow gemeten aan de hand van een score van 0/100. Hierbij geld ook dat hoe hogere de score, hoe hoger de specifieke autoriteit. De wijze waarop dit gemeten wordt is nagenoeg hetzelfde voor domeinen en pagina’s.

Wat belangrijk is om te weten, is dat de twee invloed hebben op elkaar, maar niet direct verbonden zijn met elkaar. Hoe werkt dit?

5.2 Hoe werken domain authority en page authority?

Een website met een hoge domain authority, scoort over het algemeen voor alle pagina’s hoger in de zoekmachines. Een pagina die zelf een lage page authority heeft, maar staat op een website met een hoge domain authority kan dus als het ware meeliften op de autoriteit van het volledige domein.

Omgekeerd werkt het precies hetzelfde. Een pagina met een hoge page authority kan, ondanks het feit dat deze op een website staat met een lage domain authority, alsnog hoog scoren in de zoekmachines.

Beide autoriteiten kunnen elkaar dus versterken, elkaar in de weg zitten of juist elkaar uitbalanceren. Het is belangrijk om de autoriteit van het volledige domein als alle afzonderlijke pagina’s zo veel mogelijk te vergroten. Op deze manier versterken de twee elkaar en zullen de rankings exponentieel toenemen.

Nu komen we uit op een laatste vraag die beantwoord dient te worden om succesvol aan de slag te kunnen met linkbuilding in 2023: Middels welke strategieën kan men de autoriteit van domeinen en pagina’s verhogen?

Domain Authority en Page Authority Hoe werkt het SEO vrienden

6. Linkbuilding strategieën voor 2023

Hieronder volgen drie van de meest lucratieve linkbuilding strategieën voor 2023.

6.1 De eerste linkbuildingstrategie: Doelgroep georiënteerd gastbloggen

Gastbloggen binnen de kaders van linkbuilding is niets nieuws. Men schrijft een blog over een onderwerp naar eigen expertise en vult deze met linkjes naar de eigen website. De blog wordt geplaatst op een externe website die verwant is aan het onderwerp. Een voorbeeld: Een gastblog over hondenvoer op een website voor hondenspeeltjes.

Wat nieuw is met betrekking tot gastbloggen in 2023, is doelgroep georiënteerd gastbloggen. Het idee blijft hetzelfde maar de insteek veranderd. Vroeger werden gastblogwebsites vooral benaderd op basis van metrics. De hoogte van de autoriteit en de relevantie waren hierbij leidend. Bij doelgroep georiënteerd gastbloggen gaat het echt om het schrijven voor verschillende doelgroep segmenten.

Bijvoorbeeld: In ons eigen geval zouden wij volgens het oude gastbloggen een gastblog kunnen schrijven op de website van een offline marketing bureau. Het topic is dan relevant aan online marketing.

Echter, onze doelgroep bestaat onder andere uit: Marketing managers en bedrijfseigenaren.

In het kader van doelgroep georiënteerd gastbloggen dienen wij dus te gastbloggen op websites van ondernemersverenigingen en marketingplatformen als Frankwatching of MarketingTribune.

6.2 De tweede linkbuildingstrategie: Bijwonen van podcasts

Podcasts zijn tegenwoordig helemaal hot. Dit zal waarschijnlijk nog wel even het geval blijven, dus ook voor 2023. Podcasts worden steeds vaker gebruikt door personen en bedrijven om hun online autoriteit op te bouwen bij een steeds wijder rijkende doelgroep.

Deze podcasts kunnen in het kader van linkbuilding op twee verschillende manieren gebruikt worden. De eerste manier is om je eigen podcast te beginnen. Je nodigt experts en influencers uit jouw industrie uit voor een goed gesprek. Deze zullen hoogst waarschijnlijk de podcast delen met hun eigen doelgroep, wat resulteert in meer naamsbekendheid en backlinks.

De tweede manier is podcasts van andere bij te wonen. De kans is groot dat wanneer zij deze podcast plaatsen, ze een backlink naar jouw website plaatsen.

6.3 De derde linkbuildingstrategie: Broken Linkbuilding

De laatste en meest technische strategie is Broken Linkbuilding.

Bij broken linkbuilding zoek je kapotte links op, op websites van andere partijen die relevant zijn aan jouw expertise. Vervolgens neem je contact op met de betreffende website over het feit dat het linkje niet meer werkt. Tot slot bied je hun een alternatieve link aan, uiteraard is dit jouw eigen link.

Dit resulteert in een win-win situatie. De externe website heeft weer een werkende link en jij hebt er een backlink bij.

7. Concluderend over linkbuilding voor 2023

Zo, dat was hem dan. De linkbuildinghandleiding voor 2023. Om alles even kort samen te vatten:

Linkbuilding is het actief vergaren van zogenoemde backlinks op externe websites, wat dient te resulteren in een verhoging van pagina- en/of domeinautoriteit. Een verhoging in één of beide autoriteiten geeft het Google Algoritme PageRank het signaal dat jouw pagina en/of website expertise heeft binnen het vakgebied en gebruikt kan worden als betrouwbare informatiebron. Dit maakt dat de rankings in de zoekresultaten van Google stijgen.

Hoe hoger deze rankings, hoe meer mensen de website zullen bezoeken en hoe hoger de kans is dat conversie zal plaatsvinden.

Een verhoging in autoriteit vindt echter alleen plaats indien de kwaliteit van backlinks ook gewaarborgd wordt. De ratio tussen Trust Flow en Citation Flow is hiervoor de meest belangrijke Key Performance Indicator. Men kan deze autoriteit trachten te verhogen door bepaalde linkbuilding strategieën als: Doelgroep georiënteerd gastbloggen, podcasts bijwonen en broken linkbuilding toe te passen.

Hulp nodig bij jouw linkbuilding?

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Laat een reactie achter